2014 Samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole mener vedtaket om nedleggelse kan være ulovlig

Samarbeidsutvalget på Hønefoss skole mener politikerne fattet beslutningen om nedleggelse av Hønefoss skole på et for tynt grunnlag.

Samarbeidsutvalget mener blant annet at kostnadene ved vedtaket ikke er belyst tilstrekkelig, de reagerer på at det ikke er nevnt noe om trafikale forhold og trafikksikkerhet og de mener barnekonvensjonen ikke er fulgt.

I etterpåklokskapens lys (anno 2019) må man kunne si at det var svært uheldig at det ikke var gjort en utredning i saken før vedtaket ble fattet.

Det nevnes også i saken at Rådmann Tore Isaksen ikke vil gi noen kommentar. Dette har vært gjennomgående i saken. Rådmannen har ikke svart på noen spørsmål og ikke uttalt seg til foreldre og ansatte ved skolen som har hatt helt betimelige spørsmål.

https://www.ringblad.no/nyheter/nedleggelsen-er-ulovlig/s/1-97-7416668

0 Kommentarer

Skriv en kommentar